Kitcentrum.nl
 

Algemene voorwaarden

Deze webwinkel is onderdeel van Kitcentrum.nl

Als u bij een bestelling plaatst, gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Kitcentrum.nl.

Kitcentrum.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld of niet ontvangen heeft, dan dient u Kitcentrum.nl hiervan binnen 8 dagen op de hoogte te stellen via de door u ontvangen orderstatus wijziging.

Eventuele onjuistheden van door Kitcentrum.nl aan u vermelde gegevens moet u direct aan Kitcentrum.nl melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Kitcentrum.nl heeft verstrekt.